header

ກຳມະທິການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າສະພາປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ ດຳເນີນກອງປະຊຸມວິຊາການ.

ກຳມະທິການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າສະພາປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ດຳເນີນ ກອງປະຊຸມວິຊາການຂອງຕົນ ໃນວັນທີ 30 ກັນຍາ 2016 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ໂດຍໄດ້ເຊີນເອົາບັນດາສະມາຊິກສະພາໃນກຳມະທິການດັ່ງກ່າວ ແລະ ບັນດາຫົວໜ້າພະແນກການ, ຫ້ອງການຕ່າງໆຈາກຝ່າຍລັດບໍລິຫານໃນຂົງ ເຂດວັດທະນະທຳສັງຄົມ ແລະ ບາງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄື: ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ພະແນກພະລັງງານບໍ່ແຮ່ ແລະ ພາກສ່ວນທະນາຄານ ເຂົ້າຮ່ວມຫາລືນຳດ້ວຍ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບຸນເພັງ ສາຍນໍລະດີ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ.

ທ່ານ ນ.ບົວວັນ ທຳມະວົງ ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ ທັງເປັນປະທານກຳມະທິ ການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າກ່າວວ່າ: ຈຸດປະສົງຂອງການດຳເນີນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແນ່ໃສ່ ກວດກາຄືນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງບັນດາພະແນກການ ໃນຂົງເຂດລັດບໍລິຫານ, ວັດທະນະທຳສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າເພື່ອຊອກໃຫ້ເຫັນດ້ານຕັ້ງໜ້າ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ຊອກໃຫ້ເຫັນດ້ານຄົງຄ້າງເພື່ອຊອກວິທີແກ້ໄຂ, ກ້າວໄປເຖິງການສ້າງນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງວຽກງານໃນຂົງເຂດວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າໃນທົ່ວແຂວງວຽງຈັນໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ອີກດ້ານໜຶ່ງຍັງເປັນການຜັນຂະຫຍາຍ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ ແລະ ມະຕິ V ຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງວຽງຈັນໃຫ້ເຂົ້າສູ່ວຽກງານຕົວຈິງຢ່າງເປັນຮູບປະທຳໃ ຫ້ເຫັນປະຈັກຕາຂຶ້ນເລື້ຶອຍໆ.

ພ້ອມນີ້ບັນດາທ່ານຫົວໜ້າພະແນກການ, ຫ້ອງການ ແລະ ທະນາຄານຕ່າງໆພາຍໃນແຂວງ ຍັງຈະໄດ້ຂຶ້ນຊີ້ແຈງ ແລະ ອະທິບາຍຕໍ່ກັບຂໍ້ຊັກຖານຂອງສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ທີ່ໄດ້ສັງລວມມາຈາກຄຳສະເໜີຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນ ໃນຂົງເຂດສຶກສາ, ໂຍທາທິການແລະ ຂົນສົ່ງ, ຖະແຫຼ່ງຂ່າວ-ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ພະລັງງານ-ບໍໍ່ແຮ່, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ອື່ນໆອີກ.