header

ກຽມລົງສຳຫຼວດ ນ້ຳສະແນນ ເພື່ອສ້າງ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ ຂະໜາດນ້ອຍ

 ນ້ຳສະແນນ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານນ້ຳຂວາງ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ຈະໄດ້ຮັບການສຳຫຼວດເພື່ອສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຂະໜາດນ້ອຍ 15 MW ໃນຕົ້ນເດືອນທັນວາ 2012 ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ມີການເຊັນບົດບັນທຶກ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ ວຽງຈັນ ກັບ ບໍລິສັດ ເພັດທອງຄຳບໍ່ແຮ່ ຈຳກັດ ໃນວັນທີ 16 ພະຈິກ 2012 ທີ່ຜ່ານມາ.

ທ່ານ ກົງທອງ ແສງປະທຸມວັນ ປະທານບໍລິສັດ ເພັດທອງຄຳບໍ່ແຮ່ ຈຳກັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ພາຍຫຼັງເຊັນສັນຍາບົດບັນທຶກຄັ້ງນີ້ແລ້ວ ບໍລິສັດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຈະເລີ່ມລົງມືສຳຫຼວດຕົວຈິງ ໃນຕົ້ນເດືອນທັນວາ 2012 ໂດຍຈະໃຊ້ເວລາ ການສຳຫຼວດ 18 ເດືອນ ນ້ຳສະແນນ ຈະສ້າງໃຫ້ເປັນເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ຂະໜາດນ້ອຍ 15 MW ລົງມາ ຈາກນັ້ນ ຈະໄດ້ເຊັນສັນຍາຮ່ວມ ກັບ ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ ວຽງຈັນ ເພື່ອລົງມືກໍ່ສ້າງ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ພາຍຫຼັງສ້າງສຳເລັດແລ້ວ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ຂະໜາດນ້ອຍ ແຫ່ງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈະຂາຍໃຫ້ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າລາວ 100% ຂອງໄລຍະການສຳປະທານ.

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກ ຄວາມເຂົ້າໃຈຄັ້ງນີ້ ໄດ້ມີຂຶ້ນລະຫວ່າງ ທ່ານ ອຸດົງ ພົງໄພປະດິດ ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງວຽງຈັນ (ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ອຳນາດ ການປົກຄອງແຂວງວຽງຈັນ) ແລະ ທ່ານ ກົງທອງ ແສງປະທຸມວັນ ປະທານບໍລິສັດ ເພັດທອງ ຄຳບໍ່ແຮ່ ຈຳກັດ ໂດຍຊ້ອງໜ້າທ່ານ ວິນັດ ສີສຸວົງ ຫົວໜ້າພະແນກຍຸຕິທຳ ແຂວງວຽງຈັນ  ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານກ່ຽວຂ້ອງ.