header

ກິລາບານເຕະມິດຕະພາບ

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ(ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ) ໄດ້ມາມອບເຄື່ອງກິລາຈຳນວນ 20 ຊຸດ, ບານເຕະ 2 ໜ່ວຍ, ບານຕີ 2 ໜ່ວຍ ແລະ ຕານ່າງຕີບານ 1 ອັນ ນຳພາໂດຍທ່ານ ຂັນທະລີມາ ຫຼວງວັງເມືອງໂຄດ ມາມອບໃຫ້ກັບຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ໄດ້ມີການສ້າງຂະບວນການກິລາບານເຕະ ລະຫວ່າງ ສຳນັກງານອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງວຽງຈັນ.