header

ເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດ ການເປັນປະທານກອງປະຊຸມ ສຸດຍອດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 28 ແລະ 29 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆຢູ່ ສປປ ລາວ

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 15 ທັນວາ 2016 ຜ່ານມານີ້ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງວຽງຈັນໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນຄັ້ງທີ 28 ແລະ 29 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມສຸດຍອດກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆຢູ່ ສປປລາວ, ເຜີຍແຜ່ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນພາຍໃຕ້ເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຄຳພູທອນ ເທບສຸພົມ ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງວຽງຈັນ, ເຊິ່ງມີເນື້ອໃນດັ່ງນີ້: ອີງຕາມ ກົດບັດອາຊຽນ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ຕ້ອງໄດ້ສັບປ່ຽນໝູນວຽນກັນເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ ແລະ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ: ປີໝຶ່ງ 2 ຄັ້ງ ໂດຍຈັດລຽງລໍາດັບຕາມຕົວອັກສອນສາກົນ. ສຳລັບ ສປປ ລາວ ການເປັນປະທານຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ໝູນວຽນເປັນຄັ້ງ 2 , ເຊິ່ງຄັ້ງທຳອິດໄດ້ຮັບການເປັນເຈົ້າພາບຈັດໃນປີ 2004-2005, ອີງຕາມລະບຽບການໝູນວຽນຄັ້ງທີ 2 ແມ່ນປີ 2014, ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າ ສະຫະພາບມຽນມາ ໄດ້ສະເໜີຂໍສັບປ່ຽນຜຽນເປັນປະທານອາຊຽນກັບ ສປປ ລາວ ສະນັ້ນ, ປະເທດເຮົາຈຶ່ງໄດ້ເປັນປະທານອາຊຽນໃນປີ 2016 ແລະ ຄາດຄະເນ ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ເປັນປະທານອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 3 ໃນປີ 2024.ການເປັນປະທານອາຊຽນຂອງ ສປປ ລາວ ໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ ເພາະເປັນປີທຳອິດທີ່ອາຊຽນໄດ້ກາຍເປັນປະຊາຄົມ ແລະ ເປັນປີທຳອິດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິໄສທັດປະຊາຄົມອາຊຽນ 2025. ອີງຕາມຄວາມສຳຄັນດັ່ງກ່າວຂ້າງເທິງ, ສປປ ລາວ ໄດ້ວາງຄໍາຂວັນ “ຫັນວິໄສທັດ ໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາເພື່ອຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງປະຊາຄົມອາຊຽນ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຄໍາຂວັນດັ່ງກ່າວ, ທັງຮັບປະກັນຜົນສໍາເລັດຂອງການເປັນປະທານອາຊຽນ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ວາງ 8 ບູລິມະສິດ ທີ່ກວມເອົາທັງ 3 ເສົາຄໍ້າປະຊາຄົມອາຊຽນ ທັງສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວຄື:
1. ຜັນຂະຫຍາຍວິໄສທັດປະຊາຊົນອາຊຽນ ປີ 2025.
2. ຮັດແຄບຄວາມແຕກໂຕນທາງດ້ານການພັດທະນາ.
3. ການອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ.
4. ການພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ.
5. ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ.
6. ການເຊື່ອມຈອດ.
7. ການທັນປ່ຽນຈາກການຈ້າງງານນອກລະບົບໄປສູ່ການຈ້າງງານໃນລະບົບເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການສົ່ງເສີມວຽກທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປັນທຳໃນອາຊຽນ.
8. ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືທາງດ້ານມໍລະດົກວັດທະນະທຳອາຊຽນ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ດໍາເນີນໃນວັນທີ 6 - 8 ກັນຍາ 2016, ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຶ່ງລວມທັງໝົດມີ 12 ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ.