header

ລົງມອບເຄື່ອງຄອມພິວເຕີໃຫ້ ເມືອງໂພນໂຮງ

ໃນວັນທີ 01 ຕຸລາ 2015 ນີ້ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງ ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ລົງມອບເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຕັ້ງໂຕະໃຫ້ກັບ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງໂພນໂຮງ ເພຶ່ອນຳໃຊ້ປະກອບເຂົ້າໃນໜ້າທີ່ວຽກງານພາຍໃນເມືອງ. ໂດຍການມອບຂອງ ທ່ານ ຖາວອນ ເພັງແສງໃສ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການປົົກຄອງ ແຂວງວຽງຈັນ, ແລະ ຍັງໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມຫຼີ້ນກິລາສາມັກຄີກັບຫ້ອງວ່າການປົກເມືອງໂພນໂຮງ ເພື່ອສ້າງສາຍພົວພັນສາມັກຄີລະຫວ່າງຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງ.