header

ທີມງານອົງການສະຖາບັນການເຕີບໂຕສີຂຽວ (GGGI) ປະຈຳ ສປປ ລາວເຂົ້າຢ້ຽມແຂວງວຽງຈັນ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 7 ກັນຍາ 2021 ທີມງານອົງການສະຖາບັນການເຕີບໂຕສີຂຽວ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຢ້ຽມຢາມການນຳແຂວງວຽງຈັນ ໃຫ້ກຽດຕ້ອນຮັບໂດຍ ທ່ານຄຳພັນ ສິດທິດຳພາ ເລຂາພັກແຂວງ ເຈົ້າແຂວງ-ແຂວງວຽງຈັນ ເພື່ອລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາຕົວເມືອງສີຂຽວ ຢູ່ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ຂອບຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ ແມ່ນເພື່ອມາເກັບກຳ ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ເພື່ອສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຂະຫຍາຍໂຄງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ຢູ່ເມືອງວັງວຽງ ແລະ ເມືອງອື່ນໆຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງປະຈຸບັນໂຄງການສີຂຽວກໍ່ໄດ້ມີການຮຽກຮ້ອງຫາບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວພັນ ເພື່ອເປັນການເຊື່ອມສານພັດທະນາ. ຫຼັກໆເປັນຕົ້ນແມ່ນການບຳບັດນ້ຳເສຍ ແລະ ການນຳໃຊ້ພະລັງງານສະອາດ ແລະ ພະລັງງານຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອ, ໃນການມາຢ້ຽມຢາມໃນເທື່ອນີ້ທາງອົງການກໍ່ຈະໄດ້ລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນນຳອົງການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງວັງວຽງ, ອົງການພາກລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ບໍລິສັດກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳຈຳນວນໜຶ່ງຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ.

ໃນໂອກາດດຽວກັນທ່ານເຈົ້າແຂວງ-ແຂວງວຽງຈັນກໍ່ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ເຈົ້າຂອງໂຄງການເຕີບໂຕສີຂຽວ ທີ່ເຂົ້າມາທາງແຂວງວຽງຈັນເຮົາກໍ່ເຫັນດີໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ເວົ້າແທ້ກໍ່ຄືຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊິ່ງທາງລັດຖະບານເຮົາ ກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ເຫັນຄວາມສຳຄັນຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທີ່ເກີດຂຶ້ນແມ່ນພົບເຫັນຫຼາຍອັນເປັນຕົ້ນແມ່ນຍ້ອນມະນຸດເຮົາ ເປັນຜູ້ສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ທຳລາຍເອງ ແຕ່ກໍ່ເຫັນດີໃນການຮ່ວມມືກັບໂຄງການດັ່ງກ່າວ.