header

ທ່ານເຈົ້າແຂວງໆວຽງຈັນ ລົງກວດການ້ຳຖ້ວມ ເມືອງທຸລະຄົມ

ໃນຄັ້ງວັນທີ 21.8.2018 ການນຳແຂວງວຽງຈັນ, ການນຳເມືອງທຸລະຄົມ, ຫ້ອງວ່າການແຂວງວຽງຈັນ, ພ້ອມອຳນາດການປົກຄອງບ້ານຕານປ່ຽວ, ບ້ານຈຸ້ມ ແລະ ບ້ານແຈ້ງ ໄດ້ພ້ອມກັນລົງກວດກາສະພາບນ້ຳງື່ມ ຢູ່ບັນດາ ບ້ານລຽບຕາມແຄມງື່ມເມືອງທຸລະຄົມ, ເຊິ່ງປະຈຸບັນເຫັນວ່າສະພາບນ້ຳງື່ມເພີ່ມຂື້ນສູງຈຶ່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ມີນ້ຳຖ້ວມບາງຈຸດ ເຂດເມືອງທຸລະຄົມ.

ສະນັ້ນ, ການນຳແຂວງ ໄດ້ມີທິດຊີ້ນຳໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງເມືອງທຸລະຄົມ ແລະ ບ້ານກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ມີສະຕິ, ຕິດຕາມສະພາບນ້ຳຂື້ນຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຊາບເພື່ອກຽມພ້ອມຮັບມືນ້ຳຖ້ວມທີ່ເກີດຂຶ້ນ.